22 maja – Dzień Praw Zwierząt

Dziś po raz 18 w Polsce obchodzimy Dzień Praw Zwierząt, który swój początek miał w momencie, gdy została uchwalona ustawa o ochronie zwierząt dzięki działalności Klubu Gaja. Przypinamy co między innymi zostało uchwalone:
1. Kara za znęcanie się nad zwierzętami została wydłużona do 2 lat.
2. Za znęcanie się może zostać odebrane prawo do posiada zwierząt na 10 lat.
3. Zabroniono trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin.
4. Wprowadzono zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych z wyjątkiem tych, należących do zarejestrowanych hodowli.
5. Wprowadzono zapisy uświadamiające, że każde zwierzę to istota żywa, której należy się poszanowanie, opieka i ochrona.

Oczywiście zapisów w ustawie znalazło się o wiele więcej, jednak naszym celem nie jest tutaj jej prezentacja.

Warto pamiętać, że ustawa to jedynie początek dobrego. Najważniejsze jest to, abyśmy zwracali w codziennym życiu uwagę na to, czy zwierzętom nie dzieje się krzywda. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy lub znęcania się nie przechodźmy obok takich czynów obojętnie. Potępiajmy i zgłaszajmy zachowania, które krzywdzą zwierzęta, aby pomóc im funkcjonować w naszym brutalnym świecie. Musimy pamiętać, że to właśnie my kreujemy naszą rzeczywistość, a nasz bierność działa tylko na szkodę nas samych oraz istot żyjących wokół. Niech 22 maja, Dzień Praw Zwierząt, przypomina nam, że razem możemy zdziałać naprawdę dużo i poprawić świat, w którym żyjemy!