Regulamin szkolenia

Regulamin dotyczy zasad podstawowego zachowania podczas wszystkich szkoleń.

1. Przewodnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ujętych w regulaminie obowiązującego podczas trwania zajęć.
2. Przewodnik oświadcza, że odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa (odpowiedzialność cywilna).
3. Przewodnik oświadcza, że pies posiada wszystkie wymagane szczepienia oraz jest odrobaczony.
4. Pies powinien posiadać szelki oraz smycz o długości przynajmniej 2m (nie może to być smycz automatyczna), na której będzie zapięty podczas trwania zajęć. Obowiązuje absolutny zakaz stosowania narzędzi awersyjnych (np. kolczatek).
5. Przewodnik zobowiązany jest do posprzątania po swoim psie podczas trwania zajęć.
6. Spotkania z trenerem mają na celu poinstruowanie przewodnika w jaki sposób szkolić psa i nie gwarantują efektów jeśli przewodnik nie będzie poświęcał odpowiedniej ilości czasu na trening z psem.
7. Przewodnik uczestniczy w spotkaniach osobiście.
8. Przewodnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć oraz kręcenie filmów sobie, osobom towarzyszącym oraz swojemu psu oraz publikację wyżej wymienionych mediów w Internecie (po dodatkowym zaznaczeniu w regulaminie, podpisywanym na początku zajęć).
9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi (przypadki losowe mogą być rozpatrywane indywidualnie).
10. Nie przestrzeganie regulaminu uprawnia trenera do przedwczesnego zakończenia szkolenia bez zwrotu kosztów szkolenia.